Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie projektowania, budowy i modernizacji oraz nadzoru oświetlenia ulicznego, sieci NN i SN, a także sieci teletechnicznych.
Dotychczas wybudowaliśmy ponad 300 km sieci teletechnicznej i około 40 km oświetlenia drogowego. Świadczymy kompleksowe usługi – począwszy od projektu bądź koncepcji inwestycji, poprzez jej budowę do uporządkowania terenu budowy.

Dzięki realizacji projektu inwestycyjnego pod tytułem „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym dzięki inwestycji w innowacyjne maszyny budowlane i wprowadzeniu do oferty nowych usług” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oferta przedsiębiorstwa została poszerzono o nowe usługi w zakresie: projektowania instalacji i sieci elektroenergetycznych, projektowania sieci teletechnicznych i budowy linii teletechnicznych.

Zrealizowany projekt wpłynął pozytywnie na rozwój przedsiębiorstwa, przynosząc wymierne korzyści w postaci m.in. wzrostu jakości świadczonych usług, ich efektywności, profesjonalizmu, tempa pracy oraz zadowolenia po stronie Kontrahentów. Przedsiębiorstwo zwiększyło zakres oferowanych usług. Poszerzeniu uległ także obszar terytorialny działania, na którym wykonywane są prace. Wartym podkreślenia jest udział przedsiębiorstwa w realizacji jednych z kluczowych inwestycji na terenie miasta Lublin oraz przy budowie sieci szerokopasmowej w woj. świętokrzyskim.