stopka-projekt-szkoleniowy

W okresie od 01.05.2014 r. do 30.06.2015 r. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ELEKTRO-LECH” Łukasz Grzegorz Misiejuk realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekt pt. „Szkolenia zawodowe przedsiębiorstwa ELEKTRO-LECH”.

Biuro projektu:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „ELEKTRO-LECH” Łukasz Grzegorz Misiejuk

ul. Przechodnia 4/305
20-003 Lublin
tel. +48 793 195 075
e-mail: info@elektro-lech.com

Linki:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny w woj. lubelskim
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ogólnopolska Baza Ofert Szkoleniowych