„Aktywizacja = Praca”
RPLU.09.01.00-06-0139/15-00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa
Okres realizacji projektu 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!
Jeżeli jesteś osobą:
- w wieku 30-49 lat
- posiadającą wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne
- bez pracy lub zamierzającą odejść z rolnictwa
- zamieszkującą powiat parczewski
- gotową podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
- chętną do podjęcia zatrudnienia

ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU JUŻ DZIŚ! - Rekrutacja została zakończona

Andrzej tel. +48 793 195 075
Marta tel. +48 606 242 793